Aktuální legislativa – MŠMT

Legislativní změny 2016 a dále

Novela vyhlášky 10_05 o VOŠ

ČŠI kriteria hodnocení 2016-2017

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon)

Zákon č. 563/200x Sb. o pedagogických pracovnících

Zákon o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Národní soustava kvalifikací

Národní soustava povolání

 

    [ic_add_posts orderby='excerpt' order='ASC' category='loga' template='logos.php']