Asociace vyšších odborných škol (AVOŠ) sdružuje vyšší odborné školy na území České republiky, zastupuje jejich zájmy, rozvíjí spolupráci a vzájemnou výměnu poznatků mezi členy Asociace, předkládá návrhy a náměty MŠMT ke zkvalitnění činnosti VOŠ, organizuje celorepublikové semináře věnované problémům vyšších odborných škol.

V Asociaci je sdruženo více než 110 škol, které jsou tematicky rozděleny do 5 sekcí. Každá sekce je zastoupena třemi zástupci v koordinačním výboru, který se schází pravidelně přibližně 1 x za měsíc v sídle AVOŠ v Praze. Samostatná šestá sekce je určena pro komunikaci s vysokými školami a zabývá se projektovou činností.

    [ic_add_posts orderby='excerpt' order='ASC' category='loga' template='logos.php']