Avízo výzev – podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I

  • č. 02_16_035  pro školy na celém území ČR mimo Prahu a

  • č. 02_16_042  pro školy na území Hl. města Prahy.

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 30. listopadu 2016 avíza výzev č. 02_16_035 a 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I v prioritní ose 3 OP VVV. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná verze výzev, včetně kompletní dokumentace, bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 20. prosince 2016. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy je do vyčerpání alokace nebo rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do 30. září 2017, 14:00.

    [ic_add_posts orderby='excerpt' order='ASC' category='loga' template='logos.php']