Oddělení projektů a VŠ

Realizace projektu pro vyšší odborné školy z výzvy č.02_16_041
Dne 5.12.2018 proběhlo jednání Výběrové komise Řídicího orgánu OP VVV ve výzvě 02_16_041 Vyšší odborné školy.

Výstupy projektů:
Humanitní sekce - https://www.vos-prigo.cz/vyssi-odborna-skola/projekty/inovace-vov/vystupy-projektu-inovace-vov-v-odborne-oblasti-humanitni/
Ekonomická sekce, Technicko-zemědělská sekce, Zdravotnická sekce, Pedagogicko-sociální sekce - https://www.vovcr.cz/
(Otevřené digiální zdroje jsou dostupné přímo na adrese: https://www.vovcr.cz/portal/)

Výběrová komise doporučila k financování následují projekty:


1. Inovace VOV v odborné oblasti humanitní

Číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008011
Žadatel: Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PRIGO, s.r.o.
Požadovaná výše finanční podpory: 49 425 734,40 Kč
Maximální výsledná výše finanční podpory: 40 775 943,64 Kč
Celková minimální výše krácených finančních prostředků: 8 649 790,76 Kč


2. Inovace VOV v odborné oblasti pedagogicko-sociální

Číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008052
Žadatel: Svatojánská kolej – vyšší odborná škola pedagogická
Požadovaná výše finanční podpory: 49 684 123,10 Kč
Maximální výsledná výše finanční podpory: 38 216 339,62 Kč
Celková minimální výše krácených finančních prostředků: 11 467 783,48 Kč


3. Inovace VOV v odborné oblasti ekonomické

Číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008049
Žadatel: Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky EKONOM, o.p.s., Litoměřice, Palackého 730/1
Požadovaná výše finanční podpory: 49 991 441,64 Kč
Maximální výsledná výše finanční podpory: 43 140 589,80 Kč
Celková minimální výše krácených finančních prostředků: 6 850 851,84 Kč


4. Inovace VOV v odborné oblasti zdravotnické

Číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008050
Žadatel: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace
Požadovaná výše finanční podpory: 49 957 306,00 Kč
Maximální výsledná výše finanční podpory: 45 041 769,15 Kč
Celková minimální výše krácených finančních prostředků: 4 915 536,85 Kč5. Inovace VOV v odborné oblasti technické

Číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008047
Žadatel: VOŠ informačních studií a SŠ elektrotechniky, multimédií a informatiky
Požadovaná výše finanční podpory: 49 995 325,80 Kč
Maximální výsledná výše finanční podpory: 44 575 214,12 Kč
Celková minimální výše krácených finančních prostředků: 5 420 111,68 Kč