sdružuje vyšší odborné školy na území České republiky

Asociace vyšších odborných škol (AVOŠ) sdružuje vyšší odborné školy na území České republiky, zastupuje jejich zájmy, rozvíjí spolupráci a vzájemnou výměnu poznatků mezi členy Asociace, předkládá návrhy a náměty MŠMT ke zkvalitnění činnosti VOŠ, organizuje celorepublikové semináře věnované problémům vyšších odborných škol.

V Asociaci je současně sdruženo 104 škol, které jsou tematicky rozděleny do pěti sekcí a jednoho oddělení. Každá sekce je zastoupena dvěma zástupci v koordinačním
výboru, který se schází nejméně 3x ročně v sídle AVOŠ v Praze.

Koordinační Výbor AVOŠ zvolený Valnou hromadou dne 29.09.2021
Předsednictvo spolku:
Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc.

– předsedkyně AVOŠ

E-mail:
davidkova[a]asociacevos.cz

Tel.:
+420 775 351 347

Mgr. Jana Heřmanová

– 1. místopředseda AVOŠ

E-mail:
hermanova[a]asociacevos.cz

Tel.:
+420 605 813 883

PhDr. Ladislav Pytloun, Ph.D.

– 2. místopředseda AVOŠ

E-mail:
pytloun[a]asociacevos.cz

Tel.:
+420 725 590 567

Za sekci ekonomickou:
Mgr. Martin Capek

Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace

E-mail:
capek[a]asociacevos.cz/span>

Mgr. Věra Szabová

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav

E-mail:
szabova[a]asociacevos.cz

Za sekci humanitní:
Ing. Monika Hrubešová

Michael – SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby s. r. o., Praha 4

E-mail:
hrubesova[a]asociacevos.cz

Mgr. Petr Uherka

Vyšší odborná škola publicistiky, Praha 1

E-mail:
uherka[a]asociacevos.cz

Za sekci pedagogicko-sociální:
Mgr. Vlasta Hřebcová

Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, Litomyšl

E-mail:
hrebcova[a]asociacevos.cz

Ing. Marie Fiřtíková

VOŠ a SOŠ Březnice

E-mail:
firtikova[a]asociacevos.cz

Za sekci technicko-zemědělskou:
PhDr. Ladislav Pytloun, Ph.D.

Česká zahradnická akademie Mělník, SŠ a VOŠ, příspěvková organizace

E-mail:
pytloun[a]asociacevos.cz

Ing. Jana Vacková

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola stavební, 405 02 Děčín I.

E-mail:
vackova[a]asociacevos.cz

Za sekci zdravotnickou:
PhDr. Miroslava Zoubková

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem

E-mail:
zoubkova[a]asociacevos.cz

Mgr. Jana Heřmanová

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové

E-mail:
hermanova[a]asociacevos.cz

Oddělení projektů a vysokých škol:
Ing. Lucie Svobodová

CEDUK – Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA spol. s r. o.

E-mail:
svobodova[a]asociacevos.cz

Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc.

Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky, Praha 9

E-mail:
davidkova[a]asociacevos.cz

Ing. Petra Suková

Externí spolupracovnice

Dozorčí rada AVOŠ
Mgr. Václav Kočovský

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I

Ing. Dagmar Adamcová

Vyšší odborná škola ekonomických studií, Gymnázium, Střední průmyslová škola potravinářských technologií a Střední odborná škola přírodovědná a veterinární, Praha 2

E-mail:
adamcova[a]asociacevos.cz

PaedDr. Jiří Ludačka

VOŠ, SPŠ automobilní a technická České Budějovice

E-mail:
ludacka[a]asociacevos.cz

Ing. Josef Kolář

VOŠ a SPŠE Olomouc

E-mail:
kolar[a]asociacevos.cz