Asociace vyšších odborných škol (AVOŠ) sdružuje vyšší odborné školy na území České republiky, zastupuje jejich zájmy, rozvíjí spolupráci a vzájemnou výměnu poznatků mezi členy Asociace, předkládá návrhy a náměty MŠMT ke zkvalitnění činnosti VOŠ, organizuje celorepublikové semináře věnované problémům vyšších odborných škol.

V Asociaci je současně sdruženo 104 škol, které jsou tematicky rozděleny do pěti sekcí a jednoho oddělení. Každá sekce je zastoupena dvěma zástupci v koordinačním výboru, který se schází nejméně 3x ročně v sídle AVOŠ v Praze.

    [ic_add_posts orderby='excerpt' order='ASC' category='loga' template='logos.php']