Zdravotnická sekce AVOŠ

Třicet vyšších odborných škol zdravotnických tvoří spolu s ekonomickou sekcí největší část členské základny škol, které jsou sdruženy v Asociaci VOŠ. Většina členských škol koexistuje ve spojení se střední školou a nabízí tak vítanou možnost navazujícího tříletého studia zakončeného absolutoriem zejména absolventům středních zdravotnických škol. Vyšší odborné školy zdravotnické jsou specifickým segmentem vyššího odborného vzdělávání z několika důvodů:
1. Vzdělávají studenty v několika tzv. regulovaných povoláních, která jsou vázána evropskými směrnicemi a musí tak splňovat především požadavky na kvalitu a délku odborné praxe ve zdravotnických zařízeních s důrazem na odborné kompetence, na něž je vázána práce bez odborného dohledu (nejžádanějším  oborem je diplomovaná všeobecná sestra).
2. VOŠ zdravotnické produkují v rámci členské základny Asociace VOŠ nejvyšší počet absolventů právě v oboru diplomovaná všeobecná sestra (1/4 všech absolventů VOŠ) a vyšší zdravotnické školy tak tvoří nejsilnější pilíř asociace jak na „vstupu“ (nejvyšší počet přijatých do 1. ročníku), tak i na „výstupu“ (94 % absolventů se uplatní v praxi).
3. VOŠ zdravotnické mají právě díky podobným oborům na středoškolské úrovni nadstandardní technické a materiální vybavení včetně odborného zázemí, ať už jde o lékaře, laboranty, techniky a další odborníky ze zdravotnického terénu. Výraznou roli hraje také tradice a zkušenosti tzv. zavedených škol v jednotlivých regionech.
4. VOŠ zdravotnické jsou jedinečné tím, že vzdělávají profesní odborníky výlučně ve zdravotnických profesích a tyto profese nemohou být vzdělávány v jiném typu VOŠ.

Situaci zdravotnických vyšších odborných škol komplikuje „dvoukolejnost“ vzdělávání, k níž došlo spuštěním bakalářských programů diplomovaná všeobecná sestra na VŠ, což vedlo k duplicitě s identickým, již dříve existujícím, vzdělávacím programem na vyšších odborných školách.
Vyšší odborné školy zdravotnické prošly v uplynulých sedmi letech nejtěžším obdobím v historii své existence. Dvakrát byly ohroženy novelou zákona o nelékařských povoláních. V roce 2011 bylo snahou Ministerstva zdravotnictví vyjmout ze zákona vzdělávání všeobecných sester, o dva roky později byly ke zrušení vybrány navíc některé klíčové asistentské obory. K záchraně nejen VOŠ zdravotnických, ale obecně vyššího odborného vzdělávání přispěla petiční akce, kterou zorganizovala v září 2013 Asociace vyšších odborných škol pod záštitou Senátu. Díky podpoře veřejnosti a více než 34 tisícům nasbíraných hlasů se podařilo vyšší školy v zákoně udržet a postupně jim vrátit kredit legitimní existence.
Ke snaze najít prostupnost mezi vyšším odborným vzděláním a bakalářskými programy přispěl projekt 12 zdravotnických škol ČR s názvem Inovace vzdělávacích programů VOŠ v oborech diplomovaný zdravotnický záchranář, nutriční terapeut, farmaceutický asistent, zdravotní laborant, zubní technik a dentální hygienistka. Projekt byl realizován v letech 2012-13 a jeho hlavním cílem bylo zkvalitnit přípravu oborů z hlediska potřebnosti praxe a umožnit lepší prostupnost mezi vyššími odbornými a vysokými školami. Konkrétním výsledkem projektu s vysokou přidanou hodnotou bylo zpracování 44 žádostí o akreditaci inovovaných vzdělávacích programů pro Akreditační komisi VOV. V současné době jsou pro zdravotnické školy velkou výzvou mezinárodní projekty v programu Erasmus+. Studenti a učitelé si v průběhu mobilit a během recipročních odborných praxí v členských státech Evropské unie vyměňují
zkušenosti v oblasti ošetřovatelské péče a absolvováním jazykových kurzů zlepšují své komunikativní dovednosti tolik potřebné ve stále více multikulturní Evropě.
Po celou dobu své existence připravují vyšší odborné školy zdravotnické profesionály v klinických a technických oborech, bez kterých se české zdravotnictví jednoduše a prostě neobejde. Právě oni vedle středoškolských profesí saturují zdravotnický terén. Na Ministerstvu zdravotnictví je připravena již třetí verze zákona, která může po deseti letech vrátit důstojnost, důvěru a hlavně prestiž žádaným zdravotnickým profesím a zachránit naše nemocnice před akutním nedostatkem kvalitních zdravotnických pracovníků. Stále ještě máme nejuniverzálněji připravené sestry v Evropě, které nám okolní státy závidí. Měli bychom mít ale na paměti, že chybět budou především nám.

PhDr. Karel Štix
vedoucí zdravotnické sekce AVOŠ
předseda Asociace zdravotnických škol ČR

    [ic_add_posts orderby='excerpt' order='ASC' category='loga' template='logos.php']