více informací >>

Vážení přátelé,

smyslem a cílem těchto stránek je seznámit Vás s hlavními cíli a zaměřením činnosti Asociace vyšších odborných škol a podat přehled o jejich členech. Současně podává přehled o orgánech asociace, její struktuře a jejich členech.

Velmi rádi mezi členy Asociace přivítáme další Vyšší odborné školy, které dosud našimi členy nejsou, které směřují k realizaci těch záměrů, o něž naše asociace usiluje a řeší stejné či analogické otázky svého dalších vývoje jako školy sdružené v Asociaci.

Asociace uvítá rovněž spolupráci s každou organizací a institucí, která v rámci své působnosti se problematikou vyššího odborného studia zabývá.

Ing. Markéta Pražmová
předsedkyně AVOŠ

O ustavení Asociace vyšších odborných škol rozhodla ustavující valná hromada dne 5. února 1997

Asociace byla registrována Ministerstvem vnitra: 25.9.1997, pod číslem II/S-OVS/1- 33692/97 R.

Sídlo Asociace vyšších odborných škol:
Dušní 17, 110 00 Praha 1

K hlavním záměrům a směrům činnosti Asociace vyšších odborných škol patří:

The Association of Higher Professional Schools (Asociace vyšších odborných škol AVOŠ) is an independent, voluntary, non-political association of colleges and individuals in the Czech Republic.

The Association is organized by 83/1990 law.

The seat of the Association is Dušní Street No 17, Prague 1, Czech Republic

Higher Professional School

The aim of education and training in colleges is to provide future managers for positions in companies, firms, enterprises, administration and institutions.

Students are educated and trained in theoretical and practical skills appropriate to their chosen career. In order to facilitate these specialisms each member school of the Association is also the member of one of the following 6 sections:

The Association of Higher Professional Schools (Asociace vyšších odborných škol AVOŠ) is an independent, voluntary, non-political association of colleges and individuals in the Czech Republic.